Večery novej hudby

15. ročník medzinárodného festivalu, Bratislava
25. októbra – 27. novembra 2004

Úvod Koncerty Semináre Organizátori
a sponzori
Vstupenky Kontakty Press staršie ročníky 2003 2002 2001

Mediálni partneri

Večery novej hudby 2004

Vitajte na stránkach 15. ročníka medzinárodného festivalu Večery novej hudby.

Festival Večery novej hudby má za sebou štrnásť ročníkov prezentovania najsúčasnejšieho diania v oblasti tzv. novej hudby. Je to rozsahom malý festival, no jeho história ukazuje, že jeho organizátorom sa podarilo priradiť Bratislavu k tým európskym centrám, ktoré držia krok s trendmi v hudobnom umení na prelome 20. a 21. storočia. Hosťami festivalu boli vynikajúci hudobníci - skladatelia Louis Andriessen, John Cage, Zygmunt Krauze, John Oswald, Dieter Schnebel, Howard Skempton, Christian Wolff, inštrumentalisti Chris Cutler, Michael Finnissy, Herbert Henck, John Tilbury, Otomo Yoshihide, súbory Bang On a Can All Stars, Icebreaker, Ives En­semble, London New Music, Die Maulwerker, Orkest De Volharding, Smith Quartet a i. Roku 1995, kedy bol festival venovaný tvorbe Erika Satieho, sa v Bratislave uskutočnila aj vôbec prvá medzinárodná konferencia o živote a tvorbe tohto francúzskeho skladateľa.

15. ročník festivalu VNH prezentuje niekoľko projektov, ktorých spoločným menovateľom je reflexia hudby na prahu nového tisícročia. Zámerom dramaturgie festivalu je postaviť vedľa seba rozmanité prejavy hudby dneška, ktoré v takomto zoskupení môžu vytvárať ďalšie významy a súvislosti, otvoriť nové priestory vnímania hudby.

Súčasťou 15. ročníka festivalu budú už tradične skladateľské a interpretačné semináre, skladateľské sympózium a premiérové uvedenie niekoľkých skladieb a projektov iniciovaných festivalom (TONE ROADS, JON ROSE a i.). Okrem toho súbory VENI ensemble a VAPORI del CUORE navrhli a pripravili niekoľko projektov v spolupráci so zahraničnými skladateľmi a interpretmi, ktorých pokračovaním majú byť reprízy v zahraničí.

VNH sa vyprofilovali ako podujatie pre prevažne mladé publikum.