Večery novej hudby 2005
16. ročník medzinárodného festivalu
13. októbra — 20. októbra 2005
program | semináre | vstupenky | podpora | tiráľ | tlačová správa
2004 | 2003 | 2002 | 2001

SEMINáre

Skladateµské a interpretačené semináre
HTF V©MU, Zochova 1

14. 10. o 16 h Hilary Jeffery
17. 10. o 11 h Frederic Rzewski
18. 10. o 10 h Alvin Curran