Večery novej hudby 2005
16. ročník medzinárodného festivalu
13. októbra — 20. októbra 2005
program | semináre | vstupenky | podpora | tiráľ | tlačová správa
2004 | 2003 | 2002 | 2001

podpora