Večery novej hudby 2005
16. ročník medzinárodného festivalu
13. októbra — 20. októbra 2005
program | semináre | vstupenky | podpora | tiráž | tlačová správa
2004 | 2003 | 2002 | 2001

TLAČOVá Správa

stiahnuť tlačovú správu (90kb)

Medzinárodný festival VEČERY NOVEJ HUDBY (VNH) má za sebou pätnásť ročníkov prezentovania najsúčasnejšieho diania v oblasti tzv. novej hudby. Je to rozsahom malý festival, no jeho história ukazuje, že jeho organizátorom sa podarilo priradiť Bratislavu k tým európskym centrám, ktoré držia krok s trendmi v hudobnom umení na prelome 20. a 21. storočia. Hosťami festivalu boli vynikajúci hudobníci — skladatelia Louis Andriessen, John Cage, Zygmunt Krauze, John Oswald, Dieter Schnebel, Howard Skempton, Christian Wolff, Meredith Monk a Theo Bleckmann, inštrumentalisti Chris Cutler, Michael Finnissy, Herbert Henck, John Tilbury, Otomo Yoshihide, súbory Bang On a Can All Stars, Icebreaker, Ives En­semble, London New Music, Die Maulwerker, Orkest De Volharding, Smith Quartet a i. Roku 1995, kedy bol festival venovaný tvorbe Erika Satieho, sa v Bratislave uskutočnila aj vôbec prvá medzinárodná konferencia o živote a tvorbe tohto francúzskeho skladateľa.

16. ročník festivalu VNH prezentuje opäť niekoľko zaujímavých projektov. Zámerom dramaturgie festivalu je postaviť vedľa seba rozmanité prejavy hudby dneška, ktoré v takomto zoskupení môžu vytvárať ďalšie významy a súvislosti, otvoriť nové priestory vnímania hudby.

Súčasťou 16. ročníka festivalu budú už tradične skladateľské a interpretačné semináre (Hilary Jeffery, Frederic Rzewski, Alvin Curran) a premiérové uvedenie niekoľkých skladieb a projektov iniciovaných festivalom (Hilary Jeffery/VAPORI del COURE, VENI ensemble/OVER4tea/Marián Lejava/Ján Šicko, don@u.com). VNH predstaví aj v tomto roku pestrú paletu projektov spolupráce slovenských súborov so zahraničnými skladateľmi a interpretmi, čím potvrdzuje svoju dlhoročnú profiláciu podujatia pre prevažne mladé publikum.