Večery novej hudby 2005
16. ročník medzinárodného festivalu
13. októbra — 20. októbra 2005
program | semináre | vstupenky | podpora | tiráž | tlačová správa
2004 | 2003 | 2002 | 2001

tiráž

Hlavný usporiadateľ
Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu —
Slovenská sekcia ISCM

Spoluusporiadatelia
Divadelný ústav — Štúdio 12
Experimentálne štúdio SRo
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Hudobné centrum

Festival finančne podporili
Hudobný fond
Ministerstvo kultúry SR
US Embassy

Festival inak podporili
Agentúra ORMAN
Agentúra ARTELIÉR
Experimentálne štúdio SRo

Mediálni partneri
.týždeň, e-web, STV, Radioart

Dramaturgia festivalu
Daniel Matej, Peter Zagar

Produkcia festivalu
Magdaléna Čierna, Irena Lányiová, Lele Zemanová

Grafický design, web design, spot
Ján Šicko / homework