Večery novej hudby 2005
16. ročník medzinárodného festivalu
13. októbra — 20. októbra 2005
program | semináre | vstupenky | podpora | tiráľ | tlačová správa
2004 | 2003 | 2002 | 2001

vstupenky

Ceny vstupeniek
120Sk / 60Sk

Permanentky
500Sk / 250Sk

Predaj vstupeniek / permanentiek
1h pred koncertom