Ladenie gitary

Strunu E2 si naladíme podľa ladičky, klavíra alebo nástroja, ktorý má pevné ladenie (akordeón ...). Strunu H ladíme podľa struny E tak, že strunu H stlačíme v V. poli a tón by mal znieť v unisono (rovnako vysoko) so strunou E. Strunu G ladíme podľa struny H tak, že strunu G stlačíme v IV. poli a porovnáme so strunou H. Strunu D ladíme podľa struny G, ak strunu D stlačíme v V. poli. Strunu A podľa struny D a strunu E podľa struny A, ktoré tiež stláčame v V. poli a porovnávame s vyššie znejúcou strunou.

Ďalšie tóny, ktoré môžeme porovnať sú : na strune G v IX. poli tón E2 porovnáme so strunou E2, na strune D v IX. poli tón H1 porovnáme so strunou H1, na strune A v X. poli tón G1 porovnáme so strunou G1, na E strune tón D1 porovnáme so strunou D1. Môžeme si tiež porovnať ladenie oktáv a to : strunu E s tónom E1 na strune D1, strunu A s tónom A1 na strune G1, strunu D1 s tónom D2 na strune H1, strunu G1 s tónom G2 na strune E2 a strunu E2 s tónom E1 na strune D1.

Gitaru môžeme začať ladiť aj od šiestej E struny (hrubej). Ďalšie struny ladíme do intervalu čistej kvarty (signál " HORÍ ") okrem struny H, ktorá je oproti strune G vo veľkej tercii (pieseň Jedna druhej riekla).

Pre začiatočníkov a menej skúsených je najľahšie ladenie podľa elektronickej ladičky, kde ručička ukazuje, či je struna správne naladená.


V notácii sa gitarové tóny značia o oktávu vyššie ako znejú. Tóny na gitare v notácii sú rozdelené po pražcoch takto :


Tí čo vedia aj anglicky... odporúčam túto stránku => http://www.howtotuneaguitar.org/

... a ešte len tak mimo... ak to nejde takto ručne podľa vlastného sluchu, digitálne ladičky to istia ;)
http://www.download.com/3000-2133_4-10630074.html

Back