*** tento web sa zobrazí len v textovej podobe, pretoze program ktorym ho pozeras nepodporuje CSS2 ***

Trenčiansky Pardon

Dlhodobo najčítanejší inzertný týždenník trenčianskeho regiónu. Roznáša sa zadarmo do poštových schránok domácností a firiem v mestách a dedinách v širšom okolí Trenčína. Vychádza nepretržite od roku 1993, má klasický novinový formát a vzhľad, obsahuje čiernobielu i plnofarebnú reklamu, plošné inzeráty, firemné i občianske riadkové inzeráty, upútavky na kultúrne podujatia, na výstavy, rôzne športové akcie a čiastočne aj regionálne spravodajstvo. Počtom svojich vydaní (52 čísiel ročne), nákladom (74 027 kusov), rozsahom (spravidla 14 strán formátu A3) a počtom inzerátov (niekoľko sto plošných a okolo tisícky riadkových inzerátov týždenne) je najsilnejším médiom tohto druhu na strednom Považí. Trenčiansky Pardon vydáva Agentúra Parodn-TN s.r.o., tlačí sa vo vlastných tlačiarňach. Trenčiansky Pardon je súčasťou rodiny regionálnych novín Pardon (Banská Bystrica, Nitra, Topoľčany, Trenčín, Trnava).

Kompletné aktuálne a minulé vydania trenčianskeho Pardonu si môžete pozrieť napríklad aj tu

Kde všade Pardon nájdete?

Miesta roznosu

Pardon sa roznáša každú sobotu zadarmo do poštových schránok domácností a firiem v mestách a dedinách v širšom okolí Trenčína (stredné Považie od Nového Mesta nad Váhom po Považskú Bystricu).
 • celoplošne = v Trenčíne, v okolitých obciach a blízkych väčších mestách (Dubnica nV, Nová Dubnica, Nové Mesto nV) sa Pardon roznáša celoplošne do všetkých schránok
 • vybrané oblasti = vo vzdialenejších mestách a obciach (Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Nemšová, Tr. Teplá, Tr. Teplice, Stará Turá) sa Pardon roznáša len do časti schránok (spravidla centrum a sídliská)
 • desiatky kusov = v mnohých malých obciach regiónu je Pardon zadarmo k dispozícii väčšinou v niektorom z miestnych obchodov
Kam a v akom počte kusov sa Pardon roznáša je dané jeho nákladom (počtom výtlačkov). Ten je ovplyvnený ekonomikou prevádzky. Naše noviny sú rozdávané zadarmo, no na ich výrobu musíme "zarobiť". Doteraz sa nám darilo vždy náklad zvyšovať. Ak máte o Pardon vo vašej obci záujem, dajte nám vedieť. Napríklad e-mailom na trencin@pardon.sk. Pri plánoch na zvýšenie nákladu berieme takéto informácie do úvahy.

Kvalita roznosu

Pardon do vašich schránok roznášajú desiatky kolportérov. Ak Pardon nedostávate pravidelne, alebo ste s ich prácou nespokojní, dajte nám vedieť. Napríklad vyplnením formulára "Sťažnosť na roznos", e-mailom na trencin@pardon.sk, telefonicky, alebo osobne. Vaše skúsenosti nám pomáhajú zlepšiť roznos a odhaliť nepoctivých kolportérov. Bola by škoda, ak by kvôli "pohodlnosti" koportéra vyšla nazmar práca desiatok ľudí, ktorí sa na výrobe Pardonu podieľajú.

Práca kolportéra

Ak máte záujem o prácu kolportéra, dajte nám vedieť. Napríklad vyplnením formulára "Záujem o prácu kolportéra". Miesta spravidla voľné nebývajú, no redakcia si eviduje prípadných záujemcov "do zásoby".

Čo ponúkame

Agentúra Pardon-TN s.r.o. ponúka rad služieb súvisiacich predovšetkým s tlačenou reklamou:
 • uverejnenie reklamy a inzercie v novinách Pardon Trenčín a v Pardonoch z ostatných regiónov
 • grafické práce, návrhy a spracovanie loga, vizuálov, tlačív, letákov, katalógov, prezentácií
 • predtlačová príprava, osvit (klasický i CTP)
 • rotačná i hárková ofsetová veľkonákladová tlač (=desaťtisíce kusov) vo vlastných tlačiarňach. Všetky informácie, ceny, možnosti a technické detaily týkajúce sa veľkonákladovej tlače je najlepšie dohodnúť (osobne, telefonicky, e-mailom tlaciarne@pardon.sk) priamo s výrobným riaditeľom, alebo inými pracovníkmi tlačiarní.
 • veľkoformátová tlač na rôzne materíály (samolepiace fólie, plachty,… bez obmedzenia dĺžky, max. šírka 1,6m), ploter Roland VersaArt RS-640 Viac info
 • reklamná fotografia (katalógy, produktové listy, letáky)
 • roznos (distribúcia) reklamných predmetov, letákov, informačných materiálov a podobne vo vybraných regiónoch
 • návrh, spracovanie a realizácia reklamných kampaní, prezentácií, akcií
Kontaktujte nás v prípade záujmu alebo potreby ďalších informácií.

Ako podať inzerát do novín

Inzeráty v našich novinách sa delia na dva typy: riadkové a plošné. Oba typy inzerátov si môžete zadať osobne (v redakcii alebo ktorejkoľvek pobočke), alebo "na diaľku" telefonicky, faxom, e-mailom (trencin@pardon.sk), riadkové inzeráty aj cez Skype Agentura_Pardon či SMSkou z mobilu (návod). Nezabudnite uviesť kedy a kde chcete mať inzerát uverejnený, počet jeho opakovaní, pri riadkových aj rubriku. Redakcia si s vami ujasní prípadné nejasnosti, vyráta cenu a pošle vám späť údaje potrebné k zaplateniu (cenu, variabilný symbol, číslo účtu). Inzerát zaplatíte (prevodom na účet (poštová zloženka, internet banking, mobil banking...), v platbe uvediete aj pridelený variabilný symbol). Uverejňujeme len inzeráty, ktoré sú v čase uzávierky preukázateľne zaplatené. Uzávierka príjmu inzerátov je vždy v stredu poobede o 16.00 hod. Ak chcete mať inzerát uverejnený vo viacerých regionálnych vydaniach Pardonu, stačí osloviť len nás, nemusíte jednať s každou z redakcií osobitne.

Riadkové inzeráty

 • Zadávajú sa ako text, neobsahujú žiadne grafické prvky, "dajú sa nadiktovať po telefóne"
 • Používajú sa predovšetkým na bežné občianske inzeráty (Predám..., Kúpim...).
 • Nesmú obsahovať vulgarizmy, urážky a pod. (tlačový zákon). Redakcia si preto vyhradzuje právo inzerát odmietnuť.
 • U inzerátov, ktoré by sa dali zneužiť, pôsobia ako "žart", alebo pri ktorých máme "podozrenie zo zlomyseľnosti" si spätným zatelefonovaním overujeme pravosť uvedeného konktaktu.
 • Všetki inzeráťi u nás prechádzajú jazikovimy korekcijamy ;-)
 • Riadkové inzeráty sa tlačia ako text, jeden za druhým, všetky sú vytlačené jedným druhom písma (za príplatok môžu byť zvýraznené rámikom).
 • Riadkové inzeráty sú v novinách rozdelené do rôznych kategórií (Nehnuteľnosti, Zamestnanie,...), v nich sú zoradené podľa abecedy. Častokrát sa uverejňujú počas viacerých týždňov (tzv. opakovačky).
 • Cena riadkovej inzercie sa vypočíta na základe počtu slov v inzeráte, je rozdielna pre občiansku a pre firemnú inzerciu.
 • Každý riadkový inzerát je vystavený počas dvoch týždňov aj na celopardonovskej web stránke.

Plošné inzeráty

 • Obsahujú grafické prvky: rôzne druhy písma, farebné plochy, logá, obrázky, fotografie,...
 • Za inzerát považujeme aj reklamné články, rôzne výzvy, upozornenia na kultúrne akcie a podobne.
 • Zväčša sa nedajú nadiktovať po telefóne, k ich zhotoveniu treba viacero podkladov.
 • Akceptujeme prakticky ľubovoľné podklady v "počítačovej" podobe (uprednostňujeme PC kompatibilné médiá, z formátov (v tomto poradí): PDF, EPS, AI, alebo Corel Draw), alebo v "papierovej" podobe (náčrtky, dostatočne kvalitné výtlačky, katalógy, fotografie, negatívy,...). Predlohy z faxu svojou kvalitou väčšinou nestačia. Predlohy robené vo Worde (DOC), alebo PowerPpointe (PPT) sa hodia len na textové inzeráty.
 • Redakcia zamestnáva kvalitných a skúsených grafikov, ktorí vám inzerát navrhnú, zhotovia, prekonzultujú s vami technické detaily a možnosti. Ich prácu vám pritom neúčtujeme. Grafický návrh inzerátu zostáva majetkom redakcie. Na uverejnenie v inom médiu je potrebná dohoda s redakciou a odkúpenie návrhu.
 • Cena plošnej inzercie sa stanoví na základe plochy inzerátu. Za umiestnenie na prvej strane (titulke) sa účtuje príplatok. Na ceny sa častokrát uplatňuje rad rôznych zliav (za opakovanie a pod.). Cenu si môžete orientačne vyrátať na tejto webowej kalkulačke.
 • Plošné inzeráty majú pevne stanovenú šírku (42, 87, 132, 177, 222, 267 mm) a prakticky ľubovoľnú výšku (v rozmedzí od 25 mm do 408 mm)
 • Kompletné aktuálne a minulé vydania trenčianskeho Pardonu si môžete pozrieť napríklad aj tu
    qrkodpresmsinzerat_s.gif, 2,8kB
Zoskenuj mobilom QR kód. Vytvorí sa SMSka. Vpíš do nej znenie inzerátu. Odošli. Od nás dostaneš SMSku o cene a spôsobe platby. Uvedenú sumu uhradiš (bankovou zloženkou, prevodom, mobil- či internet-bankingom). Po obdržaní platby inzerát uverejníme.
Viac info...

Linky

Svet Pardonu

 • inzeráty = riadkové inzeráty zo všetkých Pardonov za posledné 2 týždne (automatická aktualizácia vždy v piatok 12:30)
 • kompletné noviny = archív kompletných vydaní našich novín (aj iné redakcie) vo flash prezentácii (automatická aktualizácia vždy v piatok 12:30)
 • Google+ stránka trenčianskeho Pardonu
 • FaceBook stránka trenčianskeho Pardonu
 • FaceBook stránka Tlačiarní Pardon v Trenčíne
 • www.tlaciarnepardon.sk = web stránka Tlačiarní Pardon
 • www.pardon.sk = spoločná, celopardonovská web stránka všetkých regionálnych vydaní Pardonov

Iné (spriatelené) svety

Trenčiansky Pardon mediálne podporuje rad regionálnych akcií a podujatí, žije tak "viacej životov" a vyskytuje sa vo "viacerých svetoch"... :-)


dizajn ©jk2007, webmaster