*** tento web sa zobrazí len v textovej podobe, pretoze program ktorym ho pozeras nepodporuje CSS2 ***

Sťažnosť na roznos

Pardon vychádza pravidelne a celoročne, do schránok by sa mal dostať vždy v piatok poobede, alebo v sobotu doobeda. Ak Pardon nedostávate pravidelne, chodil vám a už nechodí, v schránkach nie je poriadne (prípadne vôbec) zastrčený, alebo ste dokonca niekde našli pohodený celý balík našich novín, dajte nám prosím vedieť. Vaše skúsenosti nám pomáhajú zlepšiť roznos a odhaliť nepoctivých kolportérov. Bola by škoda, ak by kvôli "pohodlnosti" koportéra vyšla nazmar práca desiatok ľudí, ktorí sa na výrobe Pardonu podieľajú. Ďakujeme.
  • Údaje, ktoré su vo formulári zvýraznené, sú povinné, musia byť zadané.
  • Vyplnený formulár bude odoslaný pracovníkovi, ktorý je za kontrolu a kvalitu roznosu zodpovedný. Aj keď možno nebude viditeľná náprava okamžitá, verte, že sa vaša sťažnosť u nás "nestratí". Vaše pripomienky si ceníme a spokojnosť s roznosom je v našom záujme.
  • Evidovanie sťažnosti. Údaje z formulára budú použité výhradne v našej internej evidencii sťažností na roznos, neposkytujeme ich nikomu inému. Okrem zobrazených polí evidujeme aj dátum, čas a IP adresu. Na požiadanie vaše údaje z evidencie zmažeme.
  • Nezneužívajte formulár na iné účely, na aké je určený (tak ako my nebudeme zneužívať údaje v ňom uvedené).

Sťažnosť na roznos

*Meno:
Kontakt (tel., e-mail,):
*Adresa:
(ulica, číslo domu/vchodu, mesto)
Detaily: Vchod sa zamyká nezamyká
Schránka je vo vnútri vonku
*Popis problému:
*Evidencia: Súhlasím so zaevidovaním sťažnosti

dizajn ©jk2007, webmaster