*** tento web sa zobrazí len v textovej podobe, pretoze program ktorym ho pozeras nepodporuje CSS2 ***

Záujem o prácu kolportéra pre Pardon Trenčín

Ak máš záujem o prácu kolportéra pre Pardon Trenčín, vyplň a odošli nasledujúci formulár.
  • Kolportér musí byť študent strednej či vysokej školy vo veku od 15 do 26 rokov bez inej brigády, alebo živnostník. Kolportér musí byť dostupný telefonicky (mobil). Vhodné je bydlisko v danej lokalite.
  • Roznáša sa zvyčajne v piatok poobede a v sobotu doobeda počas celého roka, nie je to príležitostná brigáda na leto.
  • Pardon sa roznáša len tam, kde sa roznáša :-) Ak niekde nie je roznášaný, tak dôvodom nie je to, že by ho nemal kto roznášať, ale to, že v danej lokalite skrátka roznášaný nemá byť (lokalita nie je v distribučnom pláne).
  • Kolportérske miesta väčšinou voľné nebývajú, no zaradíme si ťa do evidencie a budeme ťa kontaktovať v prípade potreby. Nečakaj preto, že miesto získaš hneď po odoslaní formulára.
  • Údaje, ktoré sú vo formulári zvýraznené, sú povinné, musia byť zadané.
  • Evidovanie žiadosti. Údaje z formulára budú použité výhradne v našej internej evidencii záujemcov o prácu kolportéra, neposkytujeme ich nikomu inému. Okrem zobrazených polí evidujeme aj dátum, čas a IP adresu. Na požiadanie vaše údaje z evidencie zmažeme.
  • Nezneužívajte formulár na iné účely, na aké je určený (tak ako my nebudeme zneužívať údaje v ňom uvedené).

Záujem o prácu kolportéra

*Meno a priezvisko: *Vek: rokov
*Adresa:
*Telefón (mobil):
E-mail:
Kde chcem roznášať:
*Evidencia: Mám menej ako 16 rokov a môj zákonný zástupca (rodič) súhlasí so spracovaním osobných údajov
Súhlasím so zaevidovaním sťažnosti

dizajn ©jk2007, webmaster