TKS
Profit-Elektro, ModraPonúka služby:    projektovanie - výroba - montáž - údržba - predaj:

• elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
• elektroinštalácií a prípojok NN rodinných domov
• elektrických rozvodníc a rozvádzačov do 1000V
• verejných osvetlení a mestských rozhlasov
• domácich telefónov, elektrických vrátnikov a videovrátnikov

elektronických zabezpečovacích systémov na ochranu majetku
  a osôb s možnosťou pripojenia na pult centralizovanej ochrany objektov

• odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov + odstránenie závad


SLUŽBY VYSOKOZDVIŽNOU PLOŠINOU AVIA MP-16


Profit-elektro, Dolná 117, 900 01 Modra, tel.|fax: 0704 / 6472 005, 6474 243
profitelektro@nextra.sk   http://home.nextra.sk/profit